HI Entreprenører er en del av Infra Group, og er eier av entreprenørvirksomhetene:

Hæhre Entreprenør AS har sin kjernevirksomhet innenfor infrastrukturprosjekter som vei, bane, tunnel og kraftutbygging. Selskapet utfører prosjekter i hele Norge, inklusiv Svalbard og Jan Mayen.

Isachsen Anlegg AS har sin kjernevirksomhet innen vei, VA og grunnarbeid. Selskapet utfører prosjekter over store deler av Øst-landet.

Contur AS er spesialister på konstruksjoner knyttet til bruer, energi- og industrianlegg og betongarbeid på anleggsprosjekter og større bygg- og næringsområder. Selskapet utfører prosjekter i hele Norge.

NOMAS, Norsk Massehåndtering AS, er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, sand, pukk og grus. NOMAS bidrar til at verdifulle naturverdier går tilbake i kretsløpet, hvor de hører hjemme.