Kontakt

HI-Entreprenører AS

Postadresse
Postboks 279
1301 Sandvika

Besøksadresse
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
3. etasje

Ledelsen

Anders Høiback
Anders Høiback

CEO

T: 975 55 009
E: anders.hoiback@hi-e.no

Juridisk direktør

Albert Hæhre
Albert Kr. Hæhre

Leder marked og forretningsutvikling

T: 905 23 350
E: albert.haehre@infragroup.no

Nøkkelpersoner

Jane Leren

Regnskapsleder

M: 901 71 688
E: jane.leren@hi-e.no

Anne Catherine Grøterud
Anne Catherine Grøterud

Lønningssjef/controller

M: 918 86 508
E: anne.groterud@hi-e.no