Om HI-Entreprenører

HI-Entreprenører består av virksomhetene Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Anlegg AS, Kruse Smith Anlegg AS og Zenith Survey AS.

Våre selskaper

Med over 40 års bransjeerfaring har Hæhre Entreprenør AS vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Hæhre Entreprenør AS har med sine datterselskaper spisskompetanse innenfor vei, bane, tunnel og kraftutbygging.

Isachsen Anlegg AS utfører anleggsoppdrag over store deler av Østlandet. Selskapet ble startet i 1986 og har sin kjernevirksomhet er innenfor vei, VA og grunnarbeid.

Kruse Smith Anlegg har sin kjernevirksomhet innen Bru, Tunnel og Energi- og industrianlegg. Selskapet utfører oppdrag i hele Norge.

Zenith Survey er spesialister innenfor områdene stikningsledelse, stikningsutførelse, BIM, vedlikehold av maskinstyringssystemer og masseberegning.

Ledelsen

Anders Høiback
Anders Høiback

CEO

T: 975 55 009
E: anders.hoiback@hi-e.no

Juridisk direktør

Albert Hæhre
Albert Kr. Hæhre

Leder marked og forretningsutvikling

T: 905 23 350
E: albert.haehre@infragroup.no

Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi og våre datterselskaper i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på konsernets hjemmesider.